Archív kategorií: Valuty a devize

Rozdíl valuta a deviza

Rozdíl mezi valutou a devizou je jednoznačný. Pokud někdo z vás neví, co je valuta a co je deviza, tak si to zde uvedeme. Devizami se rozumí peněžní prostředky v cizí měně a v bezhotovostní podobě. Nemusí to být ale jen peníze na bankovním účtu v eurech nebo v dolarech, ale i v jiných měnách a dokonce i cenné papíry, směnky nebo šeky.

Už teď vám může být jasné, že valutami se bude rozumět přesný opak. Valuta je cizí měna v hotovostní podobě. Jedná se nejen o bankovky a mince, ale i o směnky, šeky nebo cenné papíry, ale pozor, všechno musí být v cizí měně.

Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je tedy patrný na první pohled. Devize a valuty se na naše české koruny přepočítávají nejčastěji kurzem České národní banky, protože ta má ve většině případů kurzy nejvýhodnější. Přepočítávají se buď kurzem denním, který je platný od vzniku devize nebo devizové pohledávky, případně kurzem pevným, který je dán libovolným dnem účetního období. Devize mají podobu nejen devizového účtu, ale i devizových pohledávek nebo devizových závazků.

Devizový účet je pravděpodobně každému jasný, devizová pohledávka je pohledávka vůči odběrateli v cizí měně  a devizový závazek je pohledávka vůči dodavateli v cizí měně.

Vložil Valuty a devize | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Valuty a devizy

Mezi valutou a devizou je třeba dělat rozdíl, protože mezi těmito dvěma pojmy skutečně rozdíl je. Každý člověk by měl vědět, co je valuta a co je deviza a to nejen z pohledu investování, ale i z pohledu výměny peněz na cizí měnu.

Nejdříve si vysvětlíme tyto dva pojmy a poté si je uvedeme na příkladu. Valuta je pojem pro hotovost, ale v zahraniční měně. Pro nás tedy může být bankovka nebo mince dolaru a eura brána jako valuta. Deviza je právě opak. Jedná se o bezhotovostní peníze v cizí měně. Jsou to tedy peníze v dolare, eurech kunách apod. nejčastěji na bankovním účtu. Může se ale jednat i směnky nebo dluhopisy, ale samozřejmě v cizí měně.

Jako příklad si uvedeme směnu peněz z české měny na tu zahraniční. Nejčastěji jsou vyměňovány české peníze v hotovosti na zahraniční měnu, poté se peníze stávají valutou. Nutné je nejdříve podívat se na kurzovní lístek, kde je potřeba rozlišovat dva pojmy – nákup a prodej. Není dobré se řídit logikou, že pokud jdete nakoupit cizí menu, tak se vás týká nákup. Všechno je bráno z pohledu banky a tak pokud chcete nakoupit, týká se vás prodej. Jednoduchou pomůckou je, dívat se na položky, které jsou pro vás méně výhodné.

Vložil Valuty a devize | Štítek , , , , | Zanechat komentář