Archív štítků: Banka státu

ČNB

Česká národní banka je hlavní bankou České republiky a ústředním orgánem, který vykonává dohled nad finančním trhem. Řízena je ústavou České republiky a jejím nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada. Bankovní radu volí prezident na šestileté volební období, členy rady jsou guvernér, dva více guvernéři a další čtyři členové bankovní rady. V roce 2006 převzala banka agendu bývalé Komise pro cenné papíry, Úřadu státního dozoru v oblasti pojišťovnictví a penzijním pojištění Ministerstva financí.

V současné době tedy dohlíží nejen na cenovou stabilitu, nízkoinflační prostředí v ekonomice a jiné, ale ještě k tomu vykonává dohled nad všemi již zmíněnými agendami.

Česká národní banka určuje měnovou politiku, řídí peněžní oběh, vydává bankovky a mince, vykonává dohled nad bankovním sektorem apod. Jako hlavní banka vede především účty organizacím, které jsou napojené na státní rozpočet. Mezi organizace patří například finanční a celní úřady, státní fondy a příspěvkové organizace, úřady práce nebo správa sociálního zabezpečení. Vykonává správu i cenných papírů, které jsou stále majetkem státu. Česká národní banka má ale několik hlavní úkolů, které je třeba splňovat – měnová politika, peněžní oběh, devizová činnost, dohled nad finančním trhem, zúčtování bank a platební styky a jejím hlavním úkolem je, že slouží jako banka celého státu České republiky.

Vložil Česká národní banka | Štítek , , , , | Zanechat komentář