Rozdíl valuta a deviza

Rozdíl mezi valutou a devizou je jednoznačný. Pokud někdo z vás neví, co je valuta a co je deviza, tak si to zde uvedeme. Devizami se rozumí peněžní prostředky v cizí měně a v bezhotovostní podobě. Nemusí to být ale jen peníze na bankovním účtu v eurech nebo v dolarech, ale i v jiných měnách a dokonce i cenné papíry, směnky nebo šeky.

Už teď vám může být jasné, že valutami se bude rozumět přesný opak. Valuta je cizí měna v hotovostní podobě. Jedná se nejen o bankovky a mince, ale i o směnky, šeky nebo cenné papíry, ale pozor, všechno musí být v cizí měně.

Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je tedy patrný na první pohled. Devize a valuty se na naše české koruny přepočítávají nejčastěji kurzem České národní banky, protože ta má ve většině případů kurzy nejvýhodnější. Přepočítávají se buď kurzem denním, který je platný od vzniku devize nebo devizové pohledávky, případně kurzem pevným, který je dán libovolným dnem účetního období. Devize mají podobu nejen devizového účtu, ale i devizových pohledávek nebo devizových závazků.

Devizový účet je pravděpodobně každému jasný, devizová pohledávka je pohledávka vůči odběrateli v cizí měně  a devizový závazek je pohledávka vůči dodavateli v cizí měně.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Valuty a devize a označen , , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.